Voornaam
populariteitslijsten
Rombert
Verklaring
Tweestammige Germaanse naam, waarvan het eerste lid het Oudhoogduits (h)ruom, Oudsaksisch hrôm en Nederlands 'roem' is, verwant met de stam rod-, Hrôth- 'roem'. Tweede mogelijkheid is Rûma 'Rome', een plaatsnaam die ook in Germaanse namen voorkwam. Vgl. echter ook Rommert. Het tweede lid, -bert, betekent 'glanzend, schitterend, stralend' (zie -brecht-).