Voornaam
populariteitslijsten
Rebekka
Verklaring
Hebreeuwse naam waarvan de betekenis niet zeker is. In de Bijbel, in het boek Genesis komt hij voor als de naam van de dochter van Betuël, de vrouw van Isaäk (Genesis 24), de moeder van Jakob en Esau. In Nederland kwam de naam in de 17e eeuw in gebruik, voornamelijk in Zeeland. Verder vooral als joodse naam in gebruik. Na de Reformatie kwam de naam ook wel voor in Engeland. Ibsen gebruikte de naam in zijn drama 'Rosmersholm'.