Voornaam
populariteitslijsten
Pier
ook Pièr en Piër
Verklaring
Zie Petrus