Voornaam
populariteitslijsten
Pien
Verklaring
Zie Jozef

Vgl. Josephine; de p mogelijk onder invloed van de geschreven vorm, vergelijk echter Sep en Sepka.