Voornaam
populariteitslijsten
Meiert
Verklaring
Friese naam. Volgens Winkler een variant van Meier.