Voornaam
populariteitslijsten
Manne
ook Männe en Manné
Verklaring
Friese naam. Eenstammige verkorting van Germaanse namen met -man 'man' als tweede lid (zie -man-), bijvoorbeeld Herman.