Voornaam
populariteitslijsten
Manja
Verklaring
Vr. afleiding van namen op -man 'man' (vergelijk Manne en zie -man-). Het kan echter ook een andere schrijfwijze zijn van Mania, een Slavische vorm van Maria.