Voornaam
populariteitslijsten
Loos
Verklaring
Vleivorm van een eenstammig verkorte Germaanse naam met dezelfde stam als in Lodewijk (zie lod-).