Voornaam
populariteitslijsten
Loes
Verklaring
Nederlandse verkorting van Louise, zie Lodewijk.