Voornaam
populariteitslijsten
Kei
Verklaring
Friese naam. Vleivorm uit de kindertaal van verschillende Friese namen, bijvoorbeeld Gerrit/Gjerryt, Cornelis (zie Key) of Nicolaas (zie Kaeye).