Voornaam
populariteitslijsten
Jeremia
Verklaring
De betekenis van deze Hebreeuwse naam is waarschijnlijk 'Jahweh sticht'. Jeremias is de Griekse vorm. Het is de naam van een van de grote profeten uit het Oude Testament, aanvankelijk in de tijd van koning Josia. Zijn redevoeringen en profetieën zijn verzameld in het boek Jeremia. De naam kwam in Nederland aan het eind van de 16e eeuw in gebruik. De naam is vooral gebruikt door de Engelse Puriteinen in de 17e eeuw, hij herleefde enigszins in de vorige eeuw (vergelijk Jeremy).