Voornaam
populariteitslijsten
Hugo
ook Hugó , Hŭgo en Húgó
Verklaring
De naam kan oorspronkelijk een verkorting zijn van tweestammige Germaanse namen, maar al vroeg komt hij als zelfstandige naam voor. Germaanse hug 'denkende geest, verstand, herinnering', zie hug-. In Frankrijk was deze Germaanse naam al vroeg populair (bijvoorbeeld Hugo Capet, 10e eeuw) en vandaar heeft hij zich weer naar het noorden verbreid. Het is ook de naam van enige Franse heiligen: 1) Hugo, aartsbisschop van Rouaan, geboren omstreeks 680, in 722 bisschop, in 723 ook abt van Fontenelle; kerkelijke feestdag: 9 april; 2) Hugo, abt van Cluny, leefde van 1024-1109; kerkelijke feestdag: 29 april; 3) Hugo, bisschop van Grenoble van 1080-1082; gestorven 1132; kerkelijke feestdag; 1 april. In Engeland kreeg de naam populariteit door de heilige Hugo van Avalon, bisschop van Lincoln. Hij was een van de belangrijkste Engelse bisschoppen in de Middeleeuwen; geboren omstreeks 1135 in Avalon in Bourgondië. In 1186 werd hij bisschop van Lincoln; gestorven 1200; kerkelijke feestdag: 17 november. Een van de bekendste Nederlandse dragers van de naam was Hugo de Groot. Reeds in de Middeleeuwen kwam de naam in Nederland veel voor. Bommelerwaard omstreeks 1600: Huychman, Udeman, Uemen.