Voornaam
populariteitslijsten
German
Verklaring
Friese naam. Dit kan een Germaanse naam zijn, samengesteld uit Ger- 'speer' (zie -ger-) en -man 'man' (zie -man-), maar ook een ontlening aan Lat. germanus 'eigen broeder, van een broeder, broederlijk'. Vooral in Frankrijk is het een populaire naam (vergelijk Germain, Germaine) door: 1) Germanus, bisschop van Auxerre, omstreeks 378 geboren Een van de meest vereerde Franse heiligen. Gestorven 448; kerkelijke feestdag: 31 juli; 2) Germanus, bisschop van Besançon, volgens de legende gestorven omstreeks 407 in Grandfontaine, kerkelijke feestdag: 11 oktober; 3) Germanus, bisschop van Capuaca, 519-omstreeks 540, naar hem heette de stad Cassino vroeger S. Germano; kerkelijke feestdag: 30 oktober; 4) Germanus, St.-Germain, omstreeks 496 geboren bij Autun, bisschop van Parijs omstreeks 555; gestorven 576 en begraven in het door hem gestichte klooster St.-Germain-des-Prés; kerk. feestdag: 28 mei. Door de Normandiërs kwam de naam ook in Engeland, waar hij soms nog in gebruik is.