Voornaam
populariteitslijsten
Firminus
ook Fírminus
Verklaring
Van Lat. firmus 'sterk, krachtig, standvastig'. Heiligennaam: twee bisschoppen van Amiens: 1) omstreeks 287 (?) martelaar; kerkelijke feestdag: 25 september; 2) waarschijnlijk de zoon van een senator die door een van de eerder genoemde bisschoppen bekeerd was; kerkelijke feestdag: 1 september.