Voornaam
populariteitslijsten
Fanny
Verklaring
Vleivorm uit de kindertaal met reductie van de r uit Frans of uit Stephanie (dan vooral Zuid-Nederlands). Als voornaam vermoedelijk het eerst in Engeland voorkomend, hij werd daar populair door de heldin van Fieldings 'Joseph Andrews' (1742). Hier sinds het begin van de 19e eeuw in gebruik. Rhijnvis Feith gaf in 1787 een vertaling van de oden van Klopstock uit onder de titel 'Fanny'.