Voornaam
populariteitslijsten
Falk
Verklaring
Friese naam. Het is niet waarschijnlijk dat dit oorspronkelijk hetzelfde woord als 'valk' is, zoals wel wordt aangenomen. Het is vermoedelijk een later leenwoord: de vogelnaam is afgeleid van laat-Latijns falco, (dit is weer een afleiding van Latijns falx 'sikkel', dus 'de kromklauwige'). Voor deze Germaanse naam is falka 'vaal' of 'glanzend' aannemelijk, een woord dat wel in verband gebracht wordt met de volksnaam Falen (West- en Oost-). Falk kan ook een vleivorm (met diminutiefuitgang) zijn van Falle. B.J. Hekket wees nog op een andere mogelijkheid: verband met Germaanse *valha 'vreemdeling' (persoonlijke mededeling).