Voornaam
populariteitslijsten
Engelica
Verklaring
Zie Ange

Vgl. Angelica. De vorm is ontstaan onder invloed van Engel.