Voornaam
populariteitslijsten
Dieuwer
Verklaring
Friese naam. Tweestammige Germaanse naam met ongeveer de betekenis 'beschermer, bewaker van het volk', uit Diet- 'volk' (zie diet-) en -war 'hoede, bewaking' (zie -war-).