Voornaam
populariteitslijsten
Bos
ook Bös
Verklaring
Voor de afleiding van deze verkorte Germaanse naam bestaan verschillende theorieën: het kan overeenkomen met het Nederlandse woord boos (vergelijk Schönfeld Wtb.: Boso, aanvoerder van de Franken, 6e eeuw; beschouwd als bijnaam: 'der Böse') met de oorspronkelijke betekenis 'gering' (vergelijk ook Noors baus 'heftig, trots'). Het gebruik als naam van dit woord in zijn oorspronkelijk betekenis is niet zo aannemelijk. Een andere mogelijkheid is de vergelijking met Grieks phoos 'licht', dus: 'de luisterrijke man'. Voorts is het mogelijk dat het een vleivorm is van een verkorting van bijvoorbeeld Burghard (vergelijk ook Bach 92). Dit alles is echter zeer onzeker.