Voornaam
populariteitslijsten
Bertin
Verklaring
Vleivorm van Bert. In Limburg in gebruik als roepnaam bij Hubrecht/Hubert. Zie ook onder Berten.