Voornaam
populariteitslijsten
Axèl
ook Axel en Axél
Verklaring
Zweedse naam. Verkorting van Alexander of Absalom. De naam is in Scandinavische landen in gebruik gekomen mede onder invloed van aartsbisschop Absalon van Lund 1201.