Voornaam
populariteitslijsten
Aristarchus
Verklaring
Griekse naam met de betekenis 'de beste heerser', uit aristos 'beste' en archein 'beginnen, heersen'. De naam komt in de klassieke Oudheid al voor. In het Nieuwe Testament is het de naam van een metgezel van Paulus, vermeld in Handelingen 19,29 en Kolossenzen 4,10.