Voornaam
populariteitslijsten
Amalfried
Verklaring
Duitse naam. De betekenis is ongeveer 'zekerheid gevend, bescherming biedend in de strijd'. Uit Germaans amal- 'inspanning in de strijd' (zie amel-) en -fried 'vrede, zekerheid, bescherming' (zie -fred-).