Voornaam
populariteitslijsten
Alena
ook Alèna en Aléna
Verklaring
Deze naam kan samengetrokken zijn uit de Germaanse naam Adalina, maar het kan ook een verkorting zijn van Magdalena (zie ook Littger 181). Voornamelijk Zuid-Nederlandse naam. Er is een heilige Alena, bekend in de streek rondom Brussel, vereerd in Vorst-Brussel en in Dilbeek, ten westen van Brussel. In Vorst in de St.-Denijskerk is een Alenatombe en -kapel. Alena wordt beschouwd als een van de oudste heiligen van België. Ze leefde in de 7e eeuw (vandaar dat van een Germaanse naam sprake kan zijn) en was de dochter van Bevold, heer van Dilbeek. Kerkelijke feestdag: 19 juni. Alena is ook een Tsjechische verkorting van Magdalena.