Voornaam
populariteitslijsten
Achior
Verklaring
Hebreeuwse naam met de betekenis 'mijn broeder is licht', 'broeder des lichts'. Naam uit het apocriefe Bijbelboek Judit 5 en 6. Sinds de 17e eeuw komt de naam regelmatig voor in het geslacht Van den Abeele (zie Gens Nostra XXXIII, 70 en volgende).