Voornaam
populariteitslijsten
Éli
ook Eli en Elí
Verklaring
Hebreeuws 'hoogte, verhevenheid'. Naam van de hogepriester die Samuël opvoedde (1 Samuel 4). Onder invloed van de Engelse Puriteinen is de naam in de VS nog wel in gebruik.