Voornaam
populariteitslijsten
-swind
populariteit
verspreiding
Naamstam -swind
Germaanse naamstam met de betekenis `sterk, geweldig, hevig, krachtig, snel, dapper, verstandig, listig'. Got. swinths `sterk, gezond'; Middelhoogduits swinde, swint `sterk, geweldig', geswinde `koen, onstuimig, snel'; Middelnederlands geswinde `dapper, snel', Ndl. gezwind; Oudsaksisch swîth; Oudfries swîthe `heftig, zeer', Nieuwfries swiid `in sterke mate'; Angelsaksisch swîth `sterk, heftig'; Oudnoors svinnr `sterk, onstuimig, verstandig'. De etymologie is onzeker, men denkt wel aan verband met gezond.
Naar het overzicht van de naamstammen