Meertens InstituutDatabankenFamilienamenNederlandse Familienamenbank

Naam 

English version

De Nederlandse Familienamenbank geeft informatie over de familienamen in Nederland. Er zijn ongeveer 320.000 namen opgenomen: de 300.000 namen van de 16 miljoen Nederlanders van nu aangevuld met namen die niet meer voorkomen.

De familienamenbank is gebaseerd op twee corpora uit twee peiljaren: de volkstelling van 1947 en het namenbestand van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) in september 2007. Bij een naam wordt voor 1947 en/of 2007 een verspreidingskaart getoond. Voor 2007 geldt daarvoor een minimum van vijf naamdragers.

Momenteel vindt u bij 120.000 namen aanvullende informatie die kan bestaan uit een naamsverklaring, oude naamsvermeldingen, naamkundige en genealogische literatuurverwijzingen, genealogische links en pdf-bijlagen, en verbindingen met naamsvarianten en webpagina's over specifieke naamtypen en naamscomponenten. De namen zijn bovendien gekoppeld aan de catalogus van het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) waar men mogelijk meer informatie kan vinden. NFB concentreert zich op naamsbetekenis, -variatie en ontstaansgeschiedenis, het CBG omvat de familiegeschiedenis.

De Nederlandse Familienamenbank komt voort uit een naamkundig documentatiesysteem van het Meertens Instituut in Amsterdam. Per 1 januari 2012 is NFB overgedragen aan het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag.

Lees meer: gebruiksaanwijzingen en achtergrondinformatie

contact:nfb@cbg.nl