Wetenschappelijke output in cijfers

Artikelen in gerefereerde tijdschriften  20
Artikelen in niet-gerefereerde tijdschriften    9
Hoofdstukken in boeken en bundels  65
Boeken/monografieën    3
Boekredactie  42
Populariserende artikelen  66
Organisatie wetenschappelijke bijeenkomsten  24
Lezingen 112