Thema Kennis en cognitie: taal en cultuur vanuit intern perspectief

Binnen het thema Kennis en cognitie: taal en cultuur vanuit intern perspectief begonnen twee deelprojecten van het NWO-Horizon project Kennis en Cultuur. Varun DeCastro-Arrozola als promovendus op het project Metric Structure of Songs (supervisie van Oostendorp) en Lisa Bylinina als postdoc op het project Language and Number (supervisie Barbiers).

Marc van Oostendorp ontving een fellowship Digital Humanities van de Koninklijke Bibliotheek (KB) en het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS). In de periode die hij op de KB doorbracht ontwikkelde hij een scandeermachine voor onderzoek naar ritmische patronen in Nederlandse teksten.

Projecten

  • Poëzie, ritme en metrum

Ritme speelt een rol in elke menselijke activiteit waarbij geluid wordt gemaakt: poëzie, (niet-dichterlijke) taal en muziek. In muziek wordt ritme beschouwd als een van de dimensies die structuur aanbrengt, samen met melodie en klankkleur. In taal is ritme een eigenschap die verschillende taaltypes onderscheid. Het metrum in poëzie is een afwisseling van beklemtoonde en onbeklemtoonde lettergrepen. In dit project wordt onderzocht wat de universele aspecten zijn van metrum en in hoeverre ritme in taal en muziek een gedeelde menselijke vaardigheid is.

Resultaten 2013: Varun DeCastro-Arrazola is binnen dit project aangesteld bij de Universiteit Leiden, zie de resultaten aldaar.

Medewerker: Varun DeCastro-Arrazola

  • The linguistic typology of number systems and the core knowledge system of number

Dit postdoc-project is een onderdeel van het NWO Horizon project Knowledge and Culture. Het onderzoekt de relatie tussen de aangeboren en niet-soort specifieke kennis van getal en hoeveelheid, en de wijze waarop getal en hoeveelheid worden uitgedrukt in natuurlijke taal. Deze relatie tussen cognitie en taal wordt onderzocht vanuit een typologisch, theoretisch-syntactisch en semantisch perspectief. Het gaat daarbij in het bijzonder om de morfosyntaxis van telwoorden, rangtelwoorden, superlatieven en getalscongruentie. Project in samenwerking met de Universiteit Leiden en de Universiteit van Amsterdam.

Resultaten in 2013: 1 wetenschappelijk artikel, 2 lezingen.

Medewerkers: Sjef Barbiers (supervisor), Lisa Bylinina (postdoc).