Technische Ontwikkeling

De afdeling Technische Ontwikkeling beweegt zich op het grensvlak van ICT, onderzoek en cultureel erfgoed. Daarnaast beheert zij verschillende websites namens het Meertens Instituut waarmee algemene informatie en resultaten van onderzoek voor algemeen publiek en andere onderzoekers ontsloten wordt.

Nederlab

Een groot deel van 2013 heeft in het teken gestaan van het Nederlab project. Binnen dit project worden verschillende technieken vanuit eerdere projecten, waaronder CLARIN, samengebracht om tot een Virtuele Onderzoeksomgeving te komen. Hierbinnen wordt aan onderzoekers de mogelijkheid geboden om op grote schaal Nederlandse tekst corpora te doorzoeken, vinden verrijkingen plaats en moeten analyses antwoorden op gaan leveren voor de gestelde onderzoeksvragen. In september heeft een eerste demonstratie  van de omgeving plaatsgevonden ter ondersteuning van de CLARIAH aanvraag.

Crowdsourcing

De crowdsourcing omgevingen van het Meertens blijven ook buiten de organisatie sterk in de belangstelling staan. Vanuit de afdeling is een aangepaste versie ontwikkeld ter ondersteuning van het Sonttol project. In samenwerking met Tresoar, het Fries Historisch en Letterkundig Centrum te Leeuwarden en de Rijksuniversiteit van Groningen wordt informatie uit de Sonttol registers digitaal ter beschikking gesteld. Voor de gegevens uit de periode 1497-1630 wordt nu een beroep op vrijwilligers gedaan die ervaring hebben met het ontcijferen van oude handschriften.

Kaartenbank

In 2013 is er hard gewerkt aan de Kaartenbank van het Meertens Instituut. De Kaartenbank biedt een uitgebreid overzicht van gepubliceerde en ongepubliceerde dialectkaarten en etnologische kaarten van de Lage Landen en bevat een index met 30.000 titels van kaarten waarop taal- of cultuurverschijnselen zijn getekend. Bij ruim de helft van de titels kan men direct doorklikken naar een scan van de kaart. Bekende kaarten als ‘De kabouterkaart’, ‘De nageboorte van het paard’ en ‘Offers voor mooi weer’ maken onderdeel uit van deze digitale collectie.