Onderzoeksthema’s

Thema Grenzen aan taalvariatie

In dit onderzoeksthema wordt enerzijds bestudeerd welke taalverschijnselen mogelijk en onmogelijk zijn in natuurlijke taal, en anderzijds welke taalverschijnselen al dan niet voorkomen in de sociale ruimte.

Resultaten in 2013

Thema De relatie tussen dynamiek en diversiteit in taal

Dit onderzoeksthema bestudeert in hoeverre dynamiek in dialecten en andere taalvariëteiten een evolutionaire visie op taalverandering ondersteunt.

Resultaten in 2013

Thema De relatie tussen sociale, geografische en diachrone diversiteit in cultuur

De vraag die binnen dit onderzoeksthema centraal staat is in hoeverre dezelfde interne en externe factoren invloed hebben op sociale, geografische en diachrone diversiteit.

Resultaten in 2013

Thema Grenzen aan culturele diversiteit

Dit onderzoeksthema bestudeert de manier waarop zowel interne als externe factoren een rol spelen in de vormgeving van cultuur.

Resultaten in 2013

Thema Kennis en cognitie: taal en cultuur vanuit intern perspectief

In dit onderzoekthema wordt onderzocht in hoeverre uitingen van taal en cultuur gezien kunnen worden als resultaat van een of meerdere kennismodules.

Resultaten in 2013

Thema Externe aspecten van taal en cultuur

Dit onderzoeksthema bestudeert de manier waarop maatschappelijke veranderingen gepaard gaan met veranderingen in talen en cultureel gedrag.

Resultaten in 2013