Personele inzet en Financiën

Gemiddelde formatie in 2013 (in fte’s)

Directie   2.0
Onderzoek 22.3
Technische Ontwikkeling   9.1
Collecties (inclusief audiodigitalisering)   4.6
Algemene Zaken   6.0
Totaal 44.0

Tijdsinzet

Personele inzet voor onderzoek
Onderzoeksinzet in fte’s (80%) 16.5
vast wetenschappelijk personeel 11
tijdelijk wetenschappelijk personeel, excl. promovendi 2.3
promovendi 3.2
Personele inzet voor onderwijs
Onderwijsinzet in fte’s 1.8
Personele inzet voor collecties
Inzet collectietaken in fte’s (100%) 8.8
t.b.v. collectievorming 0.9
t.b.v. beheer en ontsluiting (inclusief digitaliseringsactiviteiten) 7.6
t.b.v. dienstverlening 0.3
Gastonderzoekers
Aantal gastonderzoekers/fellows in het instituut (verblijf > 1 maand) 2
Leerstoelen
Gewoon en buitengewoon hoogleraren (aantal)
Bijzonder hoogleraren (aantal) 9
Tijdsinzet in fte’s 1.6

Financiën

Budget 2013 4,5 miljoen euro
Bijdrage KNAW 64%
Externe financiering 36%