Output collecties en diensten

Acquisities

Aanwas archieven 8.5 bruto meters
Aanwas archieven 6.5 netto meters
Aangeschafte boeken 332
Aanwas audiovisueel materiaal 15 muziekcd’s / 80 uren audio

Ontsluiting

Archieven geïndexeerd 5 meters
Boeken en tijdschriften gecatalogiseerd 916
Beeld- en geluidsmateriaal gecatalogiseerd 15 cd’s

Diensten

Bezoeken aan studiezaal 53
Archiefeenheden geraadpleegd 90
Vragen beantwoord 540

Website

Bezoekers website   1.745.195
Webpagina’s geraadpleegd 43.412.884

Conservering

Aantal scans 62000
Aantal audio-cd’s      541