Arbocommissie

De Arbocommissie bestond in 2013 uit de volgende leden

  • R. van den Bos
  • B. Hermans
  • M. Lucassen
  • A. van Regteren-Altena

Het jaar 2013 was een relatief rustig jaar voor de Arbocommissie, de commissie is eenmaal bijeen geweest. Verschillende punten uit het plan van aanpak zijn uitgevoerd, waarbij veel aandacht is besteed aan de bedrijfshulpverlening (BHV).

BHV

In de zomer is het ontruimingsplan dat stamde uit 2009, geactualiseerd in nauwe samenwerking met Ajax-Chubb, specialist in brandpreventie. Het ontruimingsplan is tevens afgestemd met de Rechtbank, medehuurder van het pand. Hennie Brugman treedt op als hoofd BHV, Jeannette Haagsma is plv hoofd BHV en gezamenlijk sturen zij het betrokken team van zeven (gecertificeerde) BHV-ers en vier ontruimers aan. In het jaar 2013 is het communiceren via portofoons intensief geoefend tijdens een zestal sessies, waaronder twee ontruimingsoefeningen. In november is een ontruimingsoefening gehouden onder begeleiding van Ajax-Chubb; deze is goed verlopen en het gebouw was binnen de gestelde normtijd ontruimd (15 minuten volgens richtlijn van de brandweer). Ook is in november een AED-training georganiseerd op het instituut voor geïnteresseerde medewerkers om te leren omgaan met de defibrillator en deze cursus zal jaarlijks worden herhaald.

De oude, zeer moeizaam te hanteren branddeuren zijn vervangen door nieuwe door de eigenaar van het pand, de Rijksgebouwendienst. Het tijdsregistratiesysteem is aangepast zodat op elk moment in een oogopslag is te zien hoeveel BHV-ers en ontruimers aanwezig zijn in het pand.

Aandachtspunten in 2013 waren verder:

  • samenwerking met de Rechtbank op het terrein van bedrijfshulpverlening
  • aanwezigheid voldoende BHV-ers bij evenementen