Personeel en Organisatie

Als gevolg van de reorganisatie fase 2 zijn de onderzoeksgroepen Nederlandse Etnologie en Variatielinguïstiek samengevoegd tot een afdeling Onderzoek met zes verschillende onderzoeksthema’s. Deze andere positionering van het onderzoek in de organisatie, heeft consequenties voor de wijze waarop de jaarlijkse evaluatiegesprekken worden vormgegeven. Deze verandering is begeleid door P&O en de personeelsbeheerder heeft een ondersteunende rol op zich genomen bij (een deel van) de functioneringsgesprekken.

Het nieuwe beleid met betrekking tot plus-uren en verlof is succesvol gebleken: aan het einde van het jaar was er geen groot overschot (stuwmeren verlof). De medewerkers zijn zich meer bewust van de regels met betrekking tot verlof en nemen zelf de regie om tekorten of overschotten te voorkomen.

De samenwerking met Arbodienst Achmea is opgezegd en sinds 1 juli werken we samen met Argon. Er is gekozen voor het ‘eigen regie’ model, met een duidelijke taakverdeling tussen de instituutsleiding, P&O en de bedrijfsarts van Argon.