Communicatie

De medewerkers van de afdeling communicatie zijn verantwoordelijk voor de organisatie van interne en externe communicatieactiviteiten en uitingen. Hieronder vallen ook werkzaamheden als webredactie en DeskTopPublishing (DTP). Het secretariaat biedt daarnaast ondersteuning aan het MT.

Medewerkers

  • H. Garcia (communicatie en secretariaat)
  • M.M. Jansen (webredactie)
  • C.L.M. Meijer (DTP)
  • F. Niehof (communicatie)
  • D. van der Wal (plaatsvervangend communicatiemedewerker september – december)

Digitale nieuwsbrief

De nieuwsbrief is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de activiteiten en ontwikkelingen op het Meertens Instituut: trouwe bezoekers van onze website of het Meertens Panel, instellingen die op hetzelfde vakgebied werkzaam zijn en de pers. In 2013 is de nieuwsbrief tien keer verzonden. Het aantal abonnees was op 31 december 2013 ongeveer 4350. Medewerkers: M.M. Jansen (redacteur), F. Niehof (redacteur) en D. van der Wal (item ‘nieuw in de collectie’).

Open dag

Op 4 oktober 2013 opende het Meertens Instituut de deuren.  Een middag met lezingen, tentoonstellingen en rondleidingen door het instituut.  De open dag vond plaats in het kader van het Weekend van de Wetenschap met als thema ‘Schatkamers’ en de Maand van de Geschiedenis met als thema ‘Vorst & Volk’. Er zijn ongeveer 180 bezoekers langs gekomen.

Project NL

Eind 2013 is NL verschenen, een fotoboek met korte verhalen en beschouwingen. Fotograaf Bert Verhoeff ging op zoek naar Nederlandse eigenaardigheden, naar zoiets vaags als nationale identiteit en naar wat ‘ons’ net even anders maakt dan pakweg een Fransman. Het boek kwam tot stand in samenwerking met onder meer het Meertens Instituut. Enkele foto’s zijn gebruikt voor het nieuwe onderzoeksplan van het instituut  Crossing Boundaries. De foto’s zijn ook tentoongesteld op het instituut.

Nieuwe website

In oktober 2013 is de nieuwe website van het Meertens Instituut gelanceerd. De vormgeving is volledig vernieuwd, de structuur gebruikersvriendelijker gemaakt en aangepast aan de nieuwe onderzoeksstructuur (onderzoeksplan 2013-2018). Ook heeft er een migratie plaatsgevonden naar Joomla 2.5. De Verhalenbank en de Soundbites hebben beide een vernieuwde vormgeving en extra functies gekregen.

De Nederlandse Verhalenbank is een website waarop meer dan 40.000 sprookjes, sagen, legenden, moppen, raadsels en broodje-aapverhalen zijn verzameld. Op de open dag van het Meertens Instituut op 4 oktober is de vernieuwde en verbeterde Verhalenbank gepresenteerd. Door onder meer een nieuwe lay-out, verbeteringen in de zoekmethodiek en aansluiting bij de sociale media is de Verhalenbank 2.0 klaar voor de toekomst.

Ook is de website Migratie in Nederland in de 20e eeuw interactief in kaart in 2013 gelanceerd. De site is van belang voor sociologen, sociaal-economen, taalkundigen, demografen, genealogen, en ieder ander die geïnteresseerd is in bevolkingsontwikkeling.

De KNAW kende in 2013 een subsidie toe vanuit het programma Stimulans voor open access data om duizenden etnologische kaarten en dialectkaarten digitaal beschikbaar te maken via de Kaartenbank. Het project werd deels uitgevoerd door vrijwilligers en gecoördineerd door Nicoline van der Sijs.

Social media

Het instituut is actief op Twitter en Facebook. Op Twitter is het aantal volgers het afgelopen jaar gegroeid van 534 naar 1410 volgers. Op Facebook is het aantal likes gegroeid van 250 naar 675.

Cijfers Website

Bezoekers van website (pageviews) * 43.412.884
Bezoekers van website (unieke IP-adressen)   1.745.195

* Exclusief robots van zoekmachines

Nederlandse Voornamenbank 11.920.799
Nederlandse Familienamenbank   7.691.994
Plantennamen in de Nederlandse Dialecten   4.415.258
Etymologiebank   3.665.425
Nederlandse Liederenbank   3.059.420
Nederlandse Volksverhalenbank      842.444
Soundbites      808.447
Gekaapte Brieven      307.040
Nederlandse Bedevaartbank      301.479
Volkskundige Trefwoordenbank      257.738
Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten      227.789
Meldpunt Taal      202.042
Migratie in Nederland in de 20e eeuw interactief in kaart      200.667
Taaldetector      118.623
De oude Nederlandse maten en gewichten      118.327
Databank Beschermheiligen        99.314
Morfologische Atlas van de Nederlandse Dialecten        58.259
Archieven en Collecties        55.114
Namen en naamkunde in Nederland        38.128
Boedelbank        36.703
Bibliotheekcatalogus        18.965
Wederopbouwboerderijen in Nederland        15.928