elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: himphamp

himphamp , himphamp , Alleen in de zegsw. ’t is himphamp of de gebraden oliemolen, wat is dat lekker gebakken (Zaandam). – HARREBOMEE 3, lxxxvij, vermeldt: het helpt zoveel als een himphamp op een mosterdmolen. Wellicht is de Zaanse zegsw. hiervan een verbastering. Een himphamp is een gebrekkig, hinkend persoon, een sukkel, of een ding dat gebrekkig en ondoelmatig is (DE JAGER, Verscheidenheden 145; KOOLMAN 2, 86). In Friesl. is hymphamp een wanstaltige onbehaaglijke opeenstapeling van niet bijeenpassende voorwerpen (DIJKSTRA, Uit Friesl. Volksleven 2, 57).
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
himphamp , himphaomp , iemand die mank loopt, hinkepink
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
himphamp , himphamp , 1. slungel 2. houten hamer
Bron: Steenhuis, F.H. (1978), Stoere en Olderwetse Grunneger Woorden, Wildervank: Dekker & Huisman
himphamp , himphamp , zelfstandig naamwoord , gereedschap om afgesneden waterplanten mee uit de sloot te halen (LPW: IJss, Mont, Bens, Lop, Cab, Pols) Ook in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (Berns 1991, p. 150). Zie hoofdstuk 4, punt 5: gereedschap .
Bron: Scholtmeijer, H. (1993), Zuidutrechts Woordenboek – Dialecten en volksleven in Kromme-Rijnstreek en Lopikerwaard, Utrecht
himphamp , impâmpien , woord waarmee kinderen voor de gek worden gehouden: ’t Is ’n impâmpien op ’n euliemeultien.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
himphamp , himphamp , zelfstandig naamwoord , "hap, stuk; N. Daamen (handschrift 1916) –  ""himphamp - er waas 'nen hillen himphamp uit ('n hap, 'n stuk)""; WNT Himphamp: Een woord zonder bepaalde bet. (verg. voor de vorming woorden als mikmak, poespas, rompslomp), en van zeer verscheiden toepassing.- 1) kreupele, hinkepink; 2) zeer mager persoon; enz. t/m 7"
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op www.meertens.knaw.nl/ewnd/,
gehost door het Meertens Instituut