elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: zorgen 

zorgen , zorgen , (zwak werkwoord) , Zie de wdbb. – Zegsw. Je best ’edaan (’edeen) is genog ’ezorgd, men mag niet meer van iemand verlangen, dan dat hij doet wat hij kan. – Soms ook: vrezen. || Ik zorg dat die zaak verkeerd oflopen zel. – Zo ook elders in N.-Holl. (zie Taalgids 1, 307) en in de oudere taal (reeds in het Mnl.) algemeen.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
zorgen  , zörge , zörg, zörgs, zörg, zörgde, gezörg , zorgen.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
zorgen , zuargen , zwak werkwoord , zorgen
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
zorgen , zurge , werkwoord , Zorgen.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
zorgen , zörgen , zwak werkwoord, onovergankelijk , Var. als bij zörg = zorgen Ie mut zorgen aj bij lochten aoverkoomt (Hol), Wie mouten mit mekaor zörgen, dat we vree holden (Twe), Woj der even veur zörgen dat ik dat krieg? (Row), Ik zal goud veur hom zörgen (Erf)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
zorgen , [zorg geven] , zörgen , (zörg, zörgde, gezörgd), zorgen.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
zorgen , zörrege , zorgen , Ik zal'ler vur zörrege dé't vur mekaor kömt, want dé hôn we goed afgesprooke. Ik zal er voor zorgen dat het voor elkaar komt, want dat hadden we goed afgesproken.
Zöregt dég’ge wir gaauw in de réij komt. Zorg dat je weer vlug in de rij komt. Zorg dat je weer vlug beter bent.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
zorgen , zörrege , zorgen
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
zorgen , zörgen , (werkwoord) , zörgen, ezörgd , zorgen.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
zorgen , zûrrege , zorgen
Bron: Melis, A. van (2011) Bikse Praot. Prinsenbeeks Dialectwoordenboek. Prinsenbeek: Heemkundekring ‘Op de Beek’
zorgen , zùrge , gezùrgd , zorgen , Zùrg dè ger bèij bént. Zorg dat je erbij bent.
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
zorgen , zörge , zörgtj, zörgdje, gezörgdj , zorgen , Dae den laeftj, dae den zörgtj.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
zorgen , zörge , zwak werkwoord , zörge - zörgde - gezörgd , zorgen; WBD III. 1. 4:335 'zorgen', 'zorg hebben' = iets in acht nemen; Cees Robben - ’t Is kazzjewêêel die kiep van mèn.../ zô zörgt ze vur de Paose... (19550312); A.P. de Bont – Dialekt van Kempenland - 1958 e.v. - zw. ww. intr. -'zurgen' - zorgen; Cornelissen & Vervliet - Idioticon van het Antwerpsch dialect - 1899 - zörgen - zorgen
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
zorgen , zörge , zörgde – gezörg , zorgen
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op www.meertens.knaw.nl/ewnd/,
gehost door het Meertens Instituut