elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: zijnsgelijke 

zijnsgelijke  , ziensgelieke , zijnsgelijke.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
zijnsgelijke , ziensgelieke , de , zijnsgelijke, iemand aan hem gelijk Hie hef ziensgelieke nog niet tröffen (Bal), Ziensgelieke is er niet (Wap)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op www.meertens.knaw.nl/ewnd/,
gehost door het Meertens Instituut