elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: uitvallen 

uitvallen , uitvallen , (werkwoord) , hevig ontstellen, ergerlijke woorden spreken.
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
uitvallen  , oetvalle , uitvallen b.v. haar. <u>Oetvalle wie ein alde hiëp, schelden als een vischwijf.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
uitvallen , oetvaln , werkwoord , zich plotseling uiten
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
uitvallen , uutvallen , vallen (veul) uut, uut evallen , uitvallen.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
uitvallen , oetvallen , sterk werkwoord, onovergankelijk , uitvallen Dat is een miskoop west, dei koue valt slecht oet (Bco), Het hoor is hum uutvallen (Eco), Het is mij der morzo oetvallen uit de mond gerold (Sle), Hij kan zo lomp uutvallen (Klv), As het elektries oetvalt, zuuk wij een keers op (Bor), Hij is niet benauwd oetvallen is niet bang (Hoh), Het is in mien naodeel uut evöllen (Hgv)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
uitvallen , uutvalen , werkwoord , 1. uitvallen: plotseling tekeergaan tegen iemand 2. uit iets losgaan en daarbij vallen/laten valen 3. wegvallen bij een wedstrijd, in een werkverband e.d. 4. niet meer werken, niet meer beschikbaar zijn
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
uitvallen , uutvallen , (werkwoord) , 1. uitvallen, plotseling heftig of driftig spreken; 2. uitvallen, het opgeven (bijv. bij een voetbalwedstrijd).
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op www.meertens.knaw.nl/ewnd/,
gehost door het Meertens Instituut