elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: uitdelen 

uitdelen  , oetdeile , uitdelen.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
uitdelen , uitdêle , werkwoord , in de zegswijze dat deêlt uit, dat is voordelig om te delen.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
uitdelen , oetdielen , zwak werkwoord, overgankelijk , uitdelen Sinasappels uutdielen in schoele, dat deden ze in de oorlog (Hol), Hie dielt hier de lakens oet (Val), (zelfst.) Bij het oetdeeilen van neuzen hef hij veuran staon van iem. met een grote neus (Eex)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
uitdelen , uutdielen , uutdelen , werkwoord , uitdelen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
uitdelen , uutdelen , (werkwoord) , delen uut, uutedeeld , uitdelen.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
uitdelen , [verdelen] , uittdèèle , uitdelen , Joow hi bèij ’t uitdèèle van de neuze veurèn gestòn. Jo heeft bij het uitdelen van de neuzen vooraan gestaan. Hij heeft een grote neus.
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
uitdelen , oetdeile , 1. uitdelen, trakteren 2. slaag geven , Es ze jaorig zeen, moge de kinjer oppe sjoeal oetdeile.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
uitdelen , ötdêele , sterk werkwoord , ötdeele - dilde èùt - ötgedild , uitdelen; Kees & Bart (ca. 1935): uitgedild; — ook in tegenwoordige tijd vocaalkrimping: gij/hij dilt èùt
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op www.meertens.knaw.nl/ewnd/,
gehost door het Meertens Instituut