elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: tweeling 

tweeling , tweeling , twieling , (zelfstandig naamwoord) , Zie de wdbb. – Ook als naam van een stuk land te Westzaan, tussen Gouw en weg. || De twielingh ande Gouw, Polderl. Westz. I f° 60 (a° 1628).
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
tweeling  , twiëling , tweeling.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
tweeling , tweiling , mannelijk , tweeling; zie: paartien
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
tweeling , twieling , de , tweeling Zie hebt daor een twieling en die bint aaid geliek antrökken (Sle)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
tweeling , twilling , tweeling.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
tweeling , twieling , tweeling , zelfstandig naamwoord , de; tweeling
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
tweeling , twêêling , zelfstandig naamwoord , twêêlinge , twêêlinchie , tweeling
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
tweeling , twelling , tweeling
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
tweeling , twieling , (zelfstandig naamwoord) , tweeling.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
tweeling , twilling , tweeling
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
tweeling , twieëling , (mannelijk) , twieëlinge , tweeling
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
tweeling , twilling , zelfstandig naamwoord , tweeling; Cees Robben - 'Jaon hee un twilling gekregen'; Meej zon kaante tweeling-pètje/ wè motte daor naa toch meej doen. (Lechim; ps. v. Michel van de Ven; ongedateerd knipsel 1960-1980; uit: Behaa-haandel...)
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
tweeling , twieëling , tweeling
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op www.meertens.knaw.nl/ewnd/,
gehost door het Meertens Instituut