elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: trossenĀ 

trossen , trossen , (werkwoord) , weg gaan, doch op eene ongewone of voor anderen genoegelijke wijze. , Daar trost zij henen. Laat die gasten maar optrossen. Hiervoor zegt men ook wel optorsen en optrommelen.
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
trossenĀ  , trosse , wegdragen, iets dikwijls verplaatsen.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op www.meertens.knaw.nl/ewnd/,
gehost door het Meertens Instituut