elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: troef 

troef , trōmf! , nevens: troef! bij ʼt opspelen. ʼt Hoogduitsch Trumph, van ʼt Fransche triomphe of het Latijnsche triumphus.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
troef  , troef , troef.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
troef , troem , troeven (met kaarten), zn.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
troef , troef , de , troeven , troef Komt er is uut mit oen troef (Zdw), Hij mus troef bekennen kleur bekennen (Hav), (fig.) Het is daor armoe troef, maar het bint fetsoenlijke mèensen (Hgv) *Troef zeuven is de boer zien kakstoel gezegd bij het kaarten (Bui)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
troef , troef , zelfstandig naamwoord , 1. troef: bij kaarten 2. verder in D’r zal wel troef op kommen hetz. als dallie
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
troef , troef , (vrouwelijk) , troef , truufke , troef , Det is ermood troef. ‘Waat is troef?’ ‘Herte!’
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
troef , troef , zelfstandig naamwoord , truufke , dim troef, doorslaggevend element; - Daor ist èèrmoej troef. - Daar heerst doorlopend gebrek. - rèùtes troef; A.P. de Bont – Dialekt van Kempenland - 1958 e.v. - ; truf, zelfstandig naamwoord m. – troef; 'Den troef is eröt' - de fut is eruit. Cornelissen & Vervliet - Idioticon van het Antwerpsch dialect - 1899 - TROEF zelfstandig naamwoord m., niet v. - spr. Armoei is daar troef; truufke - verkleinwoord; troefje; verkleinwoord van 'troef', met umlaut
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op www.meertens.knaw.nl/ewnd/,
gehost door het Meertens Instituut