elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: treuten 

treuten , [toeteren, blazen] , treuten , toeten, blazen. Treutert, blaashoorn. Getreut, getoet. Zie memme-trutte.
Bron: Halbertsma, J.H. (1835), ‘Woordenboekje van het Overijselsch’, in: Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren 1836, Deventer: J. de Lange.
treuten , treuten , toeten, blazen, vandaar treuter = een trompet.
Bron: Ballot, A. (1870), Eigenaardigheden van het Twentsche dialect, uitgegeven in 1968, Hengelo.
treuten , träoten , Blazen op een trompet. Afl. träoter – trompet en trompetter.
Bron: Draaijer, W. (1896). Woordenboekje van het Deventersch Dialect. ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff
treuten , träoten , Blazen op een trompet. Afl.: träoter – trompet en trompetter. Geträoter, de muziek.
Bron: Draaijer, W. (2e druk 1936), Woordenboekje van het Deventersch Dialect, Deventer: Kluwer.
treuten  , tröötte , trompet blazen.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
treuten , träöte , träötj, träödje, geträötj , hard maar niet toonvast blazen , Mèt vastelaovendj weurtj t’r väöl geträötj.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
treuten , träöte , träötde – geträot , toeteren
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op www.meertens.knaw.nl/ewnd/,
gehost door het Meertens Instituut