elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: stronterij 

stronterij , strōnterei , strōnterij , zie: schieterei.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
stronterij  , strônterie , Ik wil der gein strônterie mit hebbe, ik wil geen onaangenaamheden hebben.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
stronterij , stronteréj , v , problemen, moeilijkheden.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op www.meertens.knaw.nl/ewnd/,
gehost door het Meertens Instituut