elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: Sinterklaas 

Sinterklaas , Sunderklaas , Sint-Nikolaas, Gron. Sunderkloas, Sunderneikloas.
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
Sinterklaas , sunderkloas , sunderneikloas , Sint Nicolaas, de Heilige van den 6en December; ook = Sint-Nicolaasfeest, en als tijdsbepaling: om sunderkloas lijp wie al op scheuvels. Drentsch, Noord-Hollandsch sunderklaas. Deunen: Sunderkloas doe goude bloud, Geef mie ’n stukje sōkkergoud, Nijt te veul en nijt te min, Gooi moar tou mien schöstijn in; ook Oostfriesch – Ook: Sunderkloas dei goude bloud, Geft mie ’n körf vol sōkkergoud, Nijt te veul en nijt te min, Gooi moar tou mien schöstijn in; Lutje kinder kriegen wat, Grooten kriegen ’n schup in ’t gad. – En: Sunderkloas ketoentje, Geef mie wat in mien schoentje, Geef mie wat in mien laarsje; Dank joe Sunderkloasje. – Nog: Sunderkloas dei goude man, Trekt zien beste tabberd an, Ridt ’r mit noa Amsterdam, Van Amsterdam noa Spanje, Appeltjes van oranje, Peertjes van de boomen, Rieke, rieke oomen, Rieke, rieke juffertjes, Dei zellen van oavend komen.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
Sinterklaas , Sündeklaos , (mannelijk, vrouwelijk) , Sinterklaas. Sündekläoskes, sinterklaasjes. Vgl. Sündepéter, St. Petrus.
Bron: Draaijer, W. (1896). Woordenboekje van het Deventersch Dialect. ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff
Sinterklaas , Sinterklaas , (zelfstandig naamwoord mannelijk) , Daarnaast Suntereklaas. Zie de wdbb.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
Sinterklaas , Sündeklaos , (mannelijk, vouwelijk) , Sinterklaas. Sündekläoskes, sinterklaasjes. Verg. Sündepéter, St. Petrus.
Bron: Draaijer, W. (2e druk 1936), Woordenboekje van het Deventersch Dialect, Deventer: Kluwer.
Sinterklaas  , Sinter Klaos , Sint Nicolaas. Höltere Sinter Klaos, onbehouwen kerel.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
Sinterklaas , Sunterklaas , zelfstandig naamwoord , Sinterklaas, in de zegswijze Sunterklaas het z’n poot broken, Sinterklaas komt (van het jaar) niet.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
Sinterklaas , sinterklòs , Sint Nicolaas, Sinterklaas, 6 december.
Bron: Crompvoets, H. en J. van Schijndel (1991), Mééls Woordeboe:k. Meijel: Medelo.
sinterklaas , suntekloas , sinterklaas.
Bron: Bos-Vlaskamp, G. e.a. (1994), Olster woorden, Olst.
sinterklaas , sunteklöasien , speculaasje.
Bron: Bos-Vlaskamp, G. e.a. (1994), Olster woorden, Olst.
Sinterklaas , Sunterkloas , Sinterklaas.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
sinterklaas , sunterklaos , suderklaos , de , sunterklaozen , Ook sunderklaos (Zuidwest-Drenthe, zuid, wm) = 1. Sint-Nicolaas, 6 december, tegenwoordig meestal gevierd op 5 dec. Ik zal het tegen sunterklaos zeggen, dan kriej niks (Sle), Dei kouke is zo dreuge as sunterklaos zien kont (Bco), Hij is zo gek as sunterklaos zien peerd (Eex), Hij mag geern veur sunterklaos speulen geeft alles weg (Row) 2. persoon met verschillende, niet altijd positieve eigenschappen Die vent, dat is ok een sunterklaos dom, onhandig of raar persoon (Hgv), Dat is ok een mooie sunterklaos grappenmaker (Pdh), Wat een slome sunterklaos (Pdh) 3. (vaak verkl.) speculaaskoekje ...dat zat wat op een sunterklaosie te kwielen (md) *Sunterklaos, dai goeie man / Lop mit kop tegen schiethuus an spotvers (Vtm)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
Sinterklaas , Sinterklòs , Sint Nicolaas.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
Sinterklaas , Sundeklaos , Sunteklaos , (Kampen) Sinterklaas
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
sinterklaas , sundeklaos , (Gunninks woordenlijst van 1908) sinterklaasgebak
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
sinterklaas , sunterklaos , sinterklaas.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
Sinterklaas , sintreklaos , sint nicolaas , Zó dréúg és de kónt van Sintreklaos. Zo droog als de bips van Sint Nicolaas. Erg droog.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
Sinterklaas , Sunderklaos , Sundeklaos, Sunterklaos, Sunneklaos, Sunnerklaos, , zelfstandig naamwoord , de 1. Sinterklaas 2. de dag waarop men de verjaardag van Sint-Nicolaas viert, 5 december; Et is niet alle daegen Sunterklaos we kunnen niet altijd maar van alles en nog wat krijgen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
Sinterklaas , Sunterklaos , Suntereklaos , eigennaam , Sunterklaoze , Sunterklaosie , Sint Nicolaas Ook Suntereklaos
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
Sinterklaas , Suntekloos , Sunterklôs , Sinterklaas
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
sinterklaas , sunteklaos , sunderklaos , (zelfstandig naamwoord) , 1. sinterklaas, ofwel Sint Nicolaas; 2. sufferd, joris goedbloed.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
Sinterklaas , Sientereklaos , Sinterklaas
Bron: Melis, A. van (2011) Bikse Praot. Prinsenbeeks Dialectwoordenboek. Prinsenbeek: Heemkundekring ‘Op de Beek’
Sinterklaas , Sinterklòs , Sinterklaas
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
sinterklaas , Sunderklaos , sienterklaos , Sinterklaas.
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
Sinterklaas , Sinterklaos , 1. Sinterklaas 2. onhandig persoon, sul
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
Sinterklaas , siendereklaos , sindereklaos, siedereklaos, sienterklaos, sintekla , zelfstandig naamwoord , de heilige Sint-Nicolaas, zijn feestdag (6 december); Kees en Bart – Tilburgsche Post ca. 1935 – 'sindereklaos' (passim); ...en naa van ’t jaor hong ik er aon mee de Siendreklaos [ik was veroordeeld tot het schrijven van de rijmpjes]. (Naarus; ps. v. Bernard de Pont; in: Groot Tilburg 1941; CuBra); en vroeg aon Siendereklaos mijn irste jongensbroek... (Piet Heerkens; uit: De Kinkenduut, ‘Mijn irste broek, 1941); De Wijs – (’n kind zegt: ) ik weet nauw al wè’k vraog mee sinterklaos. – (De Vader verbetert: ) “Met St. Nicolaas. Sinterklaos zit bij V&D” (17-10-1972); De Wijs –  (Vader tegen z’n 18-jarige zoon: ) Ge zèt naa oud genog om ’t oe te vertelle… “onze Pa en ons moeder zèn Siedereklaos” (17-10-1972); Sint-Nicolaas na 6 december. Hij eet het voedsel dat de kinderen in hun schoen hebben gelegd voor zijn paard. Prent van de week van Cees Robben; Rooms Leven 4 december 1954. Cees Robben – Siendereklaos dè is iemand/ die bang is vur niemand.../ Hij stao boven alle partijen.../ Hij haauwt nie van klaozen/ Die raozen en daozen.../ Dè paast nie in dee’z dure tijen! (19541127) [Met de tekening en ‘klaozen’ verwijst Robben naar de ongewenste situatie dat er in Tilburg Noord en Zuid een apart sinterklaascomité was met ieder een eigen Sinterklaas.]; Cees Robben – Komt toevallig Siendereklaos efkes nog mee appels gooien (19571207); Cees Robben – Ik hogget as kèènd/ op Siendereklaos nie begrepen... (19601202); Cees Robben – Onze pa en ons moeder zèn Siendereklaos... (onbekende datum); Interview met de heer De Kok (1978) – Van Siendreklaos krêegde en timmerduske, dè kòste toen vijftien sènte!; Dè waar den irste en ôk den liste keer dè Siendereklaos ons meej un bezuuk heej vereerd. (Lodewijk van den Bredevoort – ps. v. Jo van Tilborg, Kosset den brèùne eigeluk wel trekken? Dl. 1, Tilburg 2006); Nèè dan de Siendereklaostèèd, dè waren spannende daoge. (Lodewijk van den Bredevoort – ps. v. Jo van Tilborg, Kosset den brèùne eigeluk wel trekken? Dl. 1, Tilburg 2006); Ons Jaoneke mocht ôok vort aaltij meej om Siendereklaos-kedookes meej te gaon kôope. (Lodewijk van den Bredevoort – ps. v. Jo van Tilborg, Kosset den brèùne eigeluk wel trekken? Dl. 1, Tilburg 2006); Siendereklaostèd, dè ha hil veul meej zingen te maoke. (Lodewijk van den Bredevoort – ps. v. Jo van Tilborg, Kosset den brèùne eigeluk wel trekken? Dl. 1, Tilburg 2006); K. de Beer - Tilburgs Bijnamenboek (2000) - de Sienterklaos van Tilburg = Frie van Moorsel (blz. 55); Ok ginge ze aaltij Sientereklaos inhaole bij de piushaove, en dan bròchte ze'm naor 't gemintehèùs; (Nel Timmermans; Dè heb ik mee Tilburg; CuBra; 200?); Elie van Schilt - Wij as kender hadden niks aanders as Sinteklaos, ut kerstmenneke daor hadden we nog nóót van geheurd. (Uit: ‘Toen Sint Nicolaas nog Sinteklaos was’; CuBra ca. 2000); Elie van Schilt - Hier in Tilburg toen ik kléén was, ree Frie van Moorsel as Sinteklaos dur de straoten, was ut koud, dan wier ur hier en daor bij un café even gestopt. (Uit: ‘Toen Sint Nicolaas nog Sinteklaos was’; CuBra ca. 2000); Siendereklaostèèd, angsteg, spannend/ vur en kèènd van zeuve jaor. (Henriëtte Vunderink; Siendereklaos; k Zal van oe blèève haawe, 2007); CiT (19) 'Siendereklaos hee wir 'n berzie gereje'; Stadsnieuws - Siendereklaos stapt òn de haove van zenen bôot op zen pèèrd (021207); Èn witte hoe wij dè vruuger in et Tilbörgs noemde? Toen noemde wij dè “Siendereklaos”. (Ed Schilders; Wè zeetie?; Website Brabants Dagblad Tilburg Plus; 2009); ...ik geleuf dè alleman ont klòttere waar, et waar ommers bekaant Siendereklaos. (Tillie B.: pseudoniem van Nicole van Wagenberg; uit een column van haar website ‘Tilburgs Taolbuuroo’, 2012); WBD (III.3. 2:296) 'Sintere-Klaas', 'Sindere-Klaas'
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
Sinterklaas , Sinterklaos , Sint Nicolaas
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op www.meertens.knaw.nl/ewnd/,
gehost door het Meertens Instituut