elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: Sint-Maarten 

Sint-Maarten , Sint Maarten , Deun: Sunte, Sunte Meerten, De Keuijen dragen steerten, De keuijen dragen horens, De karken abben torens.
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
Sint-Maarten , Sunt Meerten , Sint Maarten, 11 November. Zie den Sint Maartensdeun onder art. Aise.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
Sint-Maarten , Sintermaarten , (zelfstandig naamwoord mannelijk) , Daarnaast Sunteremaarten. – 1) De naamdag van St.-Maarten (11 nov.). Alsdan lopen de kinderen des avonds met kaarsjes in koolbladen, uitgeholde rapen, lantarens en lampions, en zingen voor ieder huis om geld of koek op te halen. Vroeger werden ook vuren ontstoken. Hetzelfde gebruik is nog in vele streken in zwang. 2) De lampion enz. waarmede op St.-Maarten wordt rondgelopen. || Pas op, dat je sunteremaarten niet uitwaait. Me sunteremaarten is in de brand ’evlogen.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
Sint-Maarten  , Sinter Merte , Sint Martinus.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
Sint-Maarten , sint marte , H. Martinus, St. Maarten, 11 november.
Bron: Crompvoets, H. en J. van Schijndel (1991), Mééls Woordeboe:k. Meijel: Medelo.
Sint-Maarten , Sint-Meerten , Sint-Maarten, Sint-Martinus , Ook Sint-Maarten, Sint-Martinus
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
Sint-Maarten , Sundemätten , Suntemätten , St. Maarten
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
Sint-Maarten , Sunte-Matten , Suntermatten, Sint-Matten, Sinte-Matten, Sint-Matt , zelfstandig naamwoord , de; Sint-Maarten, ook: feestdag voor kinderen die, al dan niet in optocht, met lampions langs de huizen trekken (11 november; nadat bij een woonhuis het bijbehorende lied is gezongen, wordt snoep, fruit of wat geld gegeven)
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
Sint-Maarten , Sinte Märten , (zelfstandig naamwoord) , Sint Maarten (11 november). Op Sinte Märten gingen de kinderen vroeger langs de deur met de foekepot. Tegenwoordig met een lampion en daarbij worden liedjes gezongen.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
Sint-Maarten , Sintemerte , Sintmerte, Sintermerte , Sint Maarten, 11 november, zie ook Fakkeletienes, Fakkelentienes , De kinderen trekken in optocht door de straten van Thorn met lampions, vaak zelf gemaakt uit een biet en zingen het liedje: Sintemertes veugelke haaj ei roead-wit keugelke haaj ei roead-wit stertje hopla Sintemerte.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
Sint-Maarten , Sint-Maarten , zie: Maartensvuren
Bron: Grauw, Sibrand de en Gerard Gast (2014), ABC Dordt. Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straattypes, Asaprint Uitgeverij, Dordrecht.
Sint-Maarten , Sintermerte , Sint Maarten
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op www.meertens.knaw.nl/ewnd/,
gehost door het Meertens Instituut