elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: semmelaar 

semmelaar  , zeumelaer , langzaam in het werk.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
semmelaar , zemmeler , zimmeler, semmeler , m , zanikerd.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
semmelaar , sèmmelèèr , zelfstandig naamwoord , "treuzelaar, zemelaar, iemand die treuzelt of zeurt (CR). Cees Robben – Kwaanselt toch nie zô... sakkertjense semmelèèr... (19770422); N. Daamen - Handschrift 1916 – ""semmelair - ge zai't nen echte semmelair"" ; Anoniem – 1959 – ; Vèftien jaore was ie schrobbelèr, waor dè komter nie op aon, Nillus was ginnen semmelèr, wies z'n menneke wel te staon. (Nieuwe Tilburgse Courant - donderdag 19 november 1959; Uit Tilburgs folklore - 'n Kaoi rikkemedaosie); zie voor de volledige tekst zie rikkemendaosie.htm; Henk van Rijen - affeseert en bietje, sèmmelèèr - schiet eens op, treuzelaar; WBD III.2.3:18 'semmelaar' = pitser; Cornelissen & Vervliet - Idioticon van het Antwerpsch dialect - 1899 - SEMMEL (Kemp. ook sämməl), zelfstandig naamwoord  v. Jan Naaijkens - Dès Biks (1992) - sèmmelèèr - treuzelaar; WNT SEMMELAAR - treuzelaar - semmelaarster, vrouw die semmelt."
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op www.meertens.knaw.nl/ewnd/,
gehost door het Meertens Instituut